Skip links

Main Content

Din livskva­li­tet

> Træn din krop og hjer­ne glad 

Klar til at tage en beslutning?

Vel­kom­men til.

Er du klar til at com­mit­te dig? Så er jeg klar til at støt­te dig — om du har et eller fle­re mål, ønsker at fin­de den indre ro eller bli­ve fysisk stær­ke­re — så er et sam­ar­bej­de mel­lem os en direk­te vej til, at du kan leve dit liv i (bed­re) fysisk og men­tal balan­ce.

Start med det sam­me. Kon­takt mig på tele­fo­nen, hvis du er nys­ger­rig efter, hvor­dan du kan opti­me­re og løf­te dit liv. Book din før­ste tid. Jeg står til din rådig­hed.

Du kan til­mel­de dig mit nyheds­brev alle­re­de nu. Det er helt gra­tis. Så er du sik­ret infor­ma­tion, der kan inspi­re­re dig til at få mere over­skud i hver­da­gen.

Er du ansat eller leder i en virk­som­hed? Få oplæg til seri­ø­se for­løb og events i mind­ful­ness. Inspira­tion og effek­ti­ve værk­tø­jer på både med­ar­bej­der- og lederniveau. 

  • Værk­tø­jer til sund livs­stil og men­tal balance
  • Gode til­bud på wor­ks­hops, kur­ser og retreats 
  • Bliv infor­me­ret og klo­ge­re på nye muligheder! 

Bliv en del af 800 nyheds­brevslæ­se­re — til­meld dig nyheds­bre­vet her på siden. 

Til­meld nyhedsbrev

Ved tilmelding får du min GRATIS GUIDE til en roligere og dybere vejrtrækning, der får dig til at slappe af og finde en ro på kun to minutter.

Herunder tilmelder du dig, og du bliver en del af de over 800 der allerede har truffet et valg om at finde fysisk og mental balance.

Venligst udfyld felterne herunder

Når du modtager en mail fra Stina Bavnhøj bekræfter du blot tilmeldingen.

Glæd dig til rejsen mod fysisk og mental balance.

PS. Du kan til hver en tid framelde dig nyhedsbrevet, hvis du får lyst til det.

KALENDER 2017

Klik på en dato der er mar­ke­ret med grøn far­ve.
Klik på ‘Regi­ster Now’ og læs mere om even­ten.
Du er først til­meldt, når du har regi­stre­ret dig på even­ten på ‘Event­bri­te’ og beta­ling via mobile­pay 61703173 er gen­nem­ført.

Glæ­der mig til at møde dig. 

Jeg til­by­der

Træ­ning

Per­son­lig træ­ning & på Body-Mind hold

Læs mere

Coa­ching

Skyg­geco­a­ching & Livsstilscoaching

Læs mere

Mind­ful­ness

Indi­vi­du­elt og MBSR holdforløb

Læs mere

På far­ten

Blog, nyhe­der, viden, videoer 

Læs mere

Brug for ro?

Få GRATIS guide

til en roligere og dybere vejrtrækning

Og bliv en del af 800 andre, og få inspiration, viden og gode tilbud til en bedre fysisk og mental balance

Ja tak til GRATIS guide