Skip links

Main Content

Find en indre ro på 2 min.

Har du brug for at tage toppen af stressen? Få min guide straks. Den får dig til at slappe af og få ro på et øjeblik. Udfyld felterne og du er igang.

Vel­kom­men til

Hvad ønsker du?
Træ­de lidt på brem­sen og sæt­te far­ten ned — Bli­ve fysisk stær­ke­re — Tage en svær beslut­ning — Slip­pe præ­sta­tions­angst — Lære at sige fra — Væl­ge dig selv til

Har du et kon­kret mål?
Jobs­kif­te — Træ­ne op til 10-km løb — Vægt­tab eller vægtøg­ning — Lære at medi­te­re

Er du ansat eller leder i en virk­som­hed?
Få oplæg til seri­ø­se for­løb og events i mind­ful­ness. Inspira­tion og effek­ti­ve værk­tø­jer på både med­ar­bej­der- og leder­ni­veau.

Få de posi­ti­ve for­an­drin­ger til at ske. Med min hjælp ind­går vi et frugt­bart sam­ar­bej­de, så du føler det let­te­re at opnå dine mål.

Start med det sam­me. Kon­takt mig til en ufor­plig­ten­de snak på tele­fon 61703173. Så er du igang. 

  • Værk­tø­jer til sund livs­stil og men­tal balance
  • Gode til­bud på wor­ks­hops, kur­ser og retreats 
  • Kon­kret hjælp til at ska­be for­an­drin­ger i dit liv 

Bliv en del af mine over 800 nyheds­brevslæ­se­re — du får viden og kon­kre­te tips til at ska­be et liv i fysisk og men­tal balance.

KALENDER 2017

Klik på en dato der er mar­ke­ret med grøn far­ve.
Klik på ‘Regi­ster Now’ og læs mere om even­ten.
Du er først til­meldt, når du har regi­stre­ret dig på even­ten på ‘Event­bri­te’ og beta­ling er sket via ban­ko­ver­før­sel. Se ban­kop­lys­nin­ger under “Kon­takt” eller under det enkel­te event/kursus.

Glæ­der mig til at møde dig. 

Jeg til­by­der

Træ­ning

Per­son­lig træ­ning & på Body-Mind hold

Læs mere

Coa­ching

Skyg­geco­a­ching & Livsstilscoaching

Læs mere

Mind­ful­ness

Indi­vi­du­elt, virk­som­he­der og MBSR hold

Læs mere

På far­ten

Blog, nyhe­der, viden, videoer 

Læs mere

Tag toppen af stressen på 2 minutter

Den her enkle guide får dig til at slappe af og finde en indre ro på kun to minutter.

Få den i din mailboks - lige til at bruge - og modtag fremover inspiration om mindfulness, træning og overskud på velvære-kontoen.