Skip links

Main Content

Tag top­pen af stres­sen

Giv slip på tankerne
Og få din krop til at slappe af
Tilmeld dig og få min meditation

Sam­ti­dig får du frit abon­ne­ment på mit popu­læ­re nyheds­brev

Find roen og vær mere i nuet

Hvad ønsker du?
Jobs­kif­te. Udle­ve din drøm. Leve sun­de­re. Pri­o­ri­te­re dig selv. Øge din kon­cen­tra­tions­ev­ne. Være (mere) glad. Fin­de indre ro.

For virk­som­he­der:
Er du ansat eller leder i en virk­som­hed? Få oplæg til triv­sels­for­løb og wor­ks­hops med mind­ful­ness.

Jeg til­by­der inspira­tion og effek­ti­ve værk­tø­jer på både med­ar­bej­der- og leder­ni­veau. Læs mere under ‘Virk­som­he­der’.

Få de posi­ti­ve for­an­drin­ger til at ske.

Start med det sam­me. Kon­takt mig til en ufor­plig­ten­de snak på tele­fon 61703173.

  • Værk­tø­jer til sund livs­stil og men­tal ro
  • Gode til­bud på wor­ks­hops, kur­ser og retre­ats
  • Kon­kret hjælp til at ska­be for­an­drin­ger i dit liv

Bliv en del af mine over 900 nyheds­brevslæ­se­re og få viden og kon­kre­te tips til at ska­be et liv i fysisk og men­tal balan­ce.

KALENDER 2020

Klik på en dato der er mar­ke­ret med grøn far­ve.

Klik på ‘Regi­ster Now’ og læs mere om even­ten.

For at til­mel­de dig skal du klik­ke på SHOP her på hjem­mesi­den, og når beta­ling er regi­stre­ret får du en bekræf­tel­se på mail.

Glæ­der mig til at møde dig.

Jeg til­by­der

Træ­ning

YinY­o­ga, Body­Mind & 1:1

Læs mere

Coa­ching

Skyg­geco­a­ching & Livs­stilsco­a­ching

Læs mere

Mind­ful­ness

MBSR 8‑ugers hold, virk­som­he­der & 1:1

Læs mere

Blog

Blog, nyhe­der, viden & video­er

Læs mere

Stina Bavnhøj Fysisk og Mental Balance

Tag toppen af stressen på 5 minutter

Få meditationen, der hjælper dig med at fokusere og få et øjebliks ro i hoved og krop.

Modtag samtidig nyhedsbreve med inspiration til, hvordan du kan slappe bedre af og komme i god fysisk form.