Skip links

Main Content

Ta’ top­pen af stres­sen på 2 minutter

* Få min guide, der får dig til at slappe af
* Du finder roen på 2 min.
* Udfyld og du er igang

Sam­ti­dig får du frit abon­ne­ment på mit popu­læ­re nyhedsbrev

Vel­kom­men til

Hvad ønsker du?
Træ­de lidt på brem­sen og sæt­te far­ten ned — Bli­ve fysisk stær­ke­re — Tage en svær beslut­ning — Slip­pe præ­sta­tions­angst — Lære at sige fra — Væl­ge dig selv til

Har du et kon­kret mål?
Jobs­kif­te — Træ­ne op til 10-km løb — Vægt­tab eller vægtøg­ning — Lære at medi­te­re

Er du ansat eller leder i en virk­som­hed?
Få oplæg til seri­ø­se for­løb og events i mind­ful­ness. Inspira­tion og effek­ti­ve værk­tø­jer på både med­ar­bej­der- og leder­ni­veau.

Få de posi­ti­ve for­an­drin­ger til at ske. Med min hjælp ind­går vi et frugt­bart sam­ar­bej­de, så du føler det let­te­re at opnå dine mål.

Start med det sam­me. Kon­takt mig til en ufor­plig­ten­de snak på tele­fon 61703173. Så er du igang. 

  • Værk­tø­jer til sund livs­stil og men­tal balance
  • Gode til­bud på wor­ks­hops, kur­ser og retreats 
  • Kon­kret hjælp til at ska­be for­an­drin­ger i dit liv 

Bliv en del af mine over 800 nyheds­brevslæ­se­re — du får viden og kon­kre­te tips til at ska­be et liv i fysisk og men­tal balance.

KALENDER 2018–19

Klik på en dato der er mar­ke­ret med grøn far­ve.
Klik på ‘Regi­ster Now’ og læs mere om even­ten.
Du er først til­meldt, når du har regi­stre­ret dig på even­ten på ‘Event­bri­te’ og beta­ling er sket via ban­ko­ver­før­sel. Se ban­kop­lys­nin­ger under “Kon­takt” eller under det enkel­te event/kursus.

Glæ­der mig til at møde dig. 

Jeg til­by­der

Træ­ning

Per­son­lig træ­ning & på Body-Mind hold

Læs mere

Coa­ching

Skyg­geco­a­ching & Livsstilscoaching

Læs mere

Mind­ful­ness

Indi­vi­du­elt, virk­som­he­der og MBSR hold

Læs mere

På far­ten

Blog, nyhe­der, viden, videoer 

Læs mere

Tag toppen af stressen på 2 minutter

Den her enkle guide får dig til at slappe af og finde en indre ro på kun to minutter.

Få den i din mailboks - lige til at bruge - og modtag fremover inspiration om mindfulness, træning og overskud på velvære-kontoen.